Academie

Sollicitatiezaak maakt jou jobready voor het Sociaal Domein! 

Wil je aan de slag gaan als inkomensconsulent of werkconsulent? Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de Participatiewet, Tozo/Tonk, voorliggende voorzieningen of training in gemeentelijke systemen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres? 

Uiteraard kunnen wij ook een cursus/training op maat voor je maken! En kan dit zowel individueel als in groepsverband worden gegeven.

l

Inkomensconsulent

Als je het leuk vind om uit te zoeken of mensen die een uitkering nodig hebben daar ook recht op hebben. Dan is deze opleiding iets voor jou!

Als inkomensconsulent dien je te beschikken over besluitvaardigheden evenals een grondige basiskennis van de steeds veranderende wet- en
regelgeving met betrekking tot de Participatiewet. Indien jij je professionaliteit wil vergroten, dan sluit deze opleiding naadloos bij jou aan.

Als je werkzaam bent als inkomensconsulent bij een gemeente, dan behandel je aanvragen voor de Participatiewet en aanverwante regelgeving. Jij bent het aanspreekpunt voor klanten en je hebt kennis van alle wetten in de sociale zekerheid. Inkomensconsulenten dienen te beschikken over goede gespreksvaardigheden en moeten in staat zijn om goede, duidelijke onderbouwde rapportages en beschikkingen op te stellen.

– U bent in staat te beoordelen of iemand recht heeft op een uitkering op grond van de
Participatiewet.
– U weet een aanvraag op basis van de Participatiewet correct te onderzoeken, beoordelen en
af te handelen.
– U kunt een goede rapport schrijven en een correct besluit in een beschikking te nemen die u
naar klant stuurt.
– U beschikt over de juiste basiskennis om te beoordelen of een klant recht heeft op een
voorliggende voorziening.
– U bent op de hoogte dat elke klant respectvol behandelt dient te worden..

De opleiding tot inkomensconsulent is bestemd voor iedereen die hun kennis en vaardigheden wil verbreden in het sociaal domein. Ook als je niet over de kennis en vaardigheden beschikt, maar wel de ambitie heb is de opleiding tot inkomensconsulent interessant. Mocht je al wel kennis hebben van de Participatiewet of werkzaam zijn in het sociaal domein, en je losse onderdelen van de opleiding wil volgen dan kan dit ook. Neem contact met ons op!

– Voorliggende voorzieningen
1. Ontslagrecht, WW, IOW, ZW, WIA
2. Studiefinanciering DUO
– Participatiewet
1. Rechthebbenden
2. Vormen van Bijstand
– Algemene bijstand
– Bijzondere bijstand
– Individuele inkomenstoeslag
– Individuele studietoeslag
3. Aanvraag
4. Middelen
5. Vermogen
6. Re-integratie en Participatie
7. Verplichting
8. Handhaving
9. Begripsbepalingen, grondbepalingen en doelstelling Participatiewet
10.TOZO regeling

Algemene Wet Bestuursrecht en de Participatiewet
Een goede rapport beschikking dient zo objectief mogelijk te zijn en is goed onderbouwd en gebaseerd op feiten. U wordt geleerd om goed te motiveren, dit gebeurt aan de hand van jurisprudentie maar ook zullen wij u meenemen d.m.v. casussen en opdrachten m.b.t. het motiveringsbeginsel.

De trainers komen zelf uit de praktijk en kunnen u meenemen in hun dagelijkse werkzaamheden. U krijgt zowel de theorie als de toepassing in de dagelijkse praktijk mee.

U leest het al… deze cursus is niet droog of saai!

€ 2.495,00 (betaling in termijnen is bespreekbaar)

10 lesdagen verdeeld over 3 maanden.

l

Werkconsulent

Een consulent werk bij een gemeente heeft afwisselend werk. Het is jouw taak om
uitkeringsgerechtigden te begeleiden naar betaald werk. Als consulent werk is je werk erg
gevarieerd. Je dient communicatief sterk te zijn en ook is het belangrijk dat je het prettig vindt om direct contact te hebben met klanten. Het is belangrijk dat jij de skills in huis heb om klanten te motiveren en ze te helpen weer aan het werk te gaan!

Je krijgt als consulent werk een eigen caseload. Het is belangrijk dat je klanten durft aan te spreken op hun houding en gedrag. Verder is het van groot belang dat je klantgericht ben, je nauwkeurig werkt en dat je zeer zelfstandig kan opereren. De doelgroep waar je mee te maken krijgt is erg divers. Je kunt denken aan mensen met een lange/korte afstand tot arbeidsmarkt, statushouders, klanten met een detentie verleden en/ of daklozen etc. Het is erg belangrijk dat je als consulent werk geduld
heb want iedere klant is uniek en heeft zijn eigen verhaal. Daarbij weet je bij iedere klant maatwerk te leveren.

Als consulent werk verlies je de belangen van de gemeente en de wet- en regelgeving nooit uit het oog. Door jouw kennis van de Participatiewet en jouw inlevingsvermogen weet jij snel de juiste stappen te nemen.

Word jij enthousiast? Meld je dan aan voor deze opleiding!

– U bent in staat te beoordelen of iemand recht heeft op een uitkering op grond van de
Participatiewet.
– U weet een aanvraag op basis van de Participatiewet correct te onderzoeken, beoordelen en af te handelen.
– U kunt een goede rapport schrijven en een correct besluit in een beschikking te nemen die u naar klant stuurt.
– U beschikt over de juiste basiskennis om te beoordelen of een klant recht heeft op een
voorliggende voorziening.
– U bent op de hoogte dat elke klant respectvol behandelt dient te worden.

De opleiding is voor iedereen bestemd die het leuk vindt om mensen te begeleiden, stimuleren en motiveren richting de arbeidsmarkt. De opleiding tot werk consulent is bestemd voor iedereen die hun kennis en vaardigheden wil verbreden in het sociaal domein. Ook als je niet over de kennis en vaardigheden beschikt, maar wel de ambitie heb is de opleiding tot werk consulent interessant.

Mocht je al wel kennis hebben van de Participatiewet of werkzaam zijn in het sociaal domein, en je losse onderdelen van de opleiding wil volgen dan kan dit ook. Neem contact met ons op!

– Voorliggende voorzieningen
1. Ontslagrecht, WW, IOW, ZW, WIA
2. Studiefinanciering DUO
– Participatiewet
1. Rechthebbenden
2. Vormen van Bijstand
3. Aanvraag/melding
4. Re-integratie en Participatie
5. Verschillende doelgroepen
6. Verplichting
7. Fraude alertheid
8. Handhaving
9. Maatregelen
10. Arbeid/re-integratieverplichting
11. Ontheffingen
12. Begripsbepalingen, grondbepalingen en doelstelling Participatiewet
– Gesprekstechnieken

Algemene Wet Bestuursrecht en de Participatiewet
Een goede rapport beschikking dient zo objectief mogelijk te zijn en is goed onderbouwd en gebaseerd op feiten. U wordt geleerd om goed te motiveren, dit gebeurt aan de hand van jurisprudentie maar ook zullen wij u meenemen d.m.v. casussen en opdrachten m.b.t. het motiveringsbeginsel.

De trainers komen zelf uit de praktijk en kunnen u meenemen in hun dagelijkse werkzaamheden. U krijgt zowel de theorie als de toepassing in de dagelijkse praktijk mee.

U leest het al… deze cursus is niet droog of saai!

€ 2.495,00 (betaling in termijnen is bespreekbaar)

10 lesdagen verdeeld over 3 maanden.

De opleiding is voor iedereen bestemd die het leuk vindt om mensen te begeleiden, stimuleren en motiveren richting de arbeidsmarkt. De opleiding participatiewet is bestemd voor iedereen die hun kennis en vaardigheden wil verbreden in het sociaal domein.

De participatiewet (PW) is het laatste vangnet van de sociale zekerheid en aan deze wet zijn veel voorwaarden verbonden. Als iemand een bijstandsuitkering aanvraagt zal er veel zal er veel onderzocht moeten worden. De uitvoerders van de participatiewet in de gemeenten hebben eigen opgestelde beleidsregels, maar de wet heeft ook hele duidelijke kaders. Gemeenten dragen volledige financiële verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Participatiewet, daarom is het voor een ieder in de uitvoering belangrijk om de wet goed te kennen.

1. Rechthebbenden
2. Vormen van Bijstand
– Algemene bijstand
– Bijzondere bijstand
– Individuele inkomenstoeslag
– Individuele studietoeslag
3. Aanvraag
4. Middelen
5. Vermogen
6. Re-integratie en Participatie
7. Verplichting
8. Handhaving
9. Begripsbepalingen, grondbepalingen en doelstelling Participatiewet

De trainers komen zelf uit de praktijk en kunnen u meenemen in hun dagelijkse werkzaamheden. U krijgt zowel de theorie als de toepassing in de dagelijkse praktijk mee.

U leest het al… deze cursus is niet droog of saai!

€ 995,-

4 dagdelen

l

TOZO

Deze informatie volgt binnenkort

l

TONK

Deze informatie volgt binnenkort

De opleiding is voor iedereen bestemd die het leuk vindt om mensen te begeleiden, stimuleren en motiveren richting de arbeidsmarkt. De opleiding voorliggende voorzieningen is bestemd voor iedereen die hun kennis en vaardigheden wil verbreden in het sociaal domein.

Iedereen die een beroep doet op de bijstand, weet dat dit de laatste redmiddel is. Het is daarom erg belangrijk om te weten wat de meest voorkomende voorliggende voorzieningen zijn. Als uitvoerder van de participatiewet is het daarom van belang om de route die jouw klant heeft afgelegd uit te
vragen.

De meest voor de hand voorliggende voorzieningen die wij behandelen zijn:
– De werkloosheidswet (WW)
– De ziektewet (ZW)
– De wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
– De toeslagenwet (TW)
– De algemene ouderdomswet (AOW)
– De inkomensvoorziening voor de oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer
(IOAW)
– De algemene nabestaandenwet (ANW)
– Studiefinanciering (DUO)
– De wet op de arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (WAJONG)

De trainers komen zelf uit de praktijk en kunnen u meenemen in hun dagelijkse werkzaamheden. U krijgt zowel de theorie als de toepassing in de dagelijkse praktijk mee.

U leest het al… deze cursus is niet droog of saai!

€ 995,-

2 dagen

WORKSHOPS 

Wij bieden diverse (mini) workshops. 

Uiteraard kunnen wij ook workshops op maat maken! Deze worden zowel individueel als in groepsverband gegeven.

Indien je overweegt ZZP-er te worden komen veel dingen op je af. In deze online miniworkshop word je stapsgewijs meegenomen in alle facetten waar je mee te maken krijgt.

Na deze workshop weet je waar je moet beginnen, wat je allemaal moet regelen en krijg je tips en trucks om het opstarten van je eigen bedrijf soepel te laten verlopen.

– Voorliggende voorzieningen
1. Ontslagrecht, WW, IOW, ZW, WIA
2. Studiefinanciering DUO
– Participatiewet
1. Rechthebbenden
2. Vormen van Bijstand
3. Aanvraag/melding
4. Re-integratie en Participatie
5. Verschillende doelgroepen
6. Verplichting
7. Fraude alertheid
8. Handhaving
9. Maatregelen
10. Arbeid/re-integratieverplichting
11. Ontheffingen
12. Begripsbepalingen, grondbepalingen en doelstelling Participatiewet
– Gesprekstechnieken

Algemene Wet Bestuursrecht en de Participatiewet
Een goede rapport beschikking dient zo objectief mogelijk te zijn en is goed onderbouwd en gebaseerd op feiten. U wordt geleerd om goed te motiveren, dit gebeurt aan de hand van jurisprudentie maar ook zullen wij u meenemen d.m.v. casussen en opdrachten m.b.t. het motiveringsbeginsel.

De trainers komen zelf uit de praktijk en kunnen u meenemen in hun dagelijkse werkzaamheden. U krijgt zowel de theorie als de toepassing in de dagelijkse praktijk mee.

U leest het al… deze cursus is niet droog of saai!

€ 59,00 

1 uur 

AANMELDEN

Heb je interesse in het volgen van een cursus?
Meld je aan via het formulier hiernaast.

Aanmeldformulier

3 + 6 =


Oude Middenweg 17
2491 AC DEN HAAG

(+31) 070 - 22 10 739
info@sollicitatiezaak.nl

Openingstijden
9:00 - 17:00

Plan hier je route naar ons kantoor

Zakelijke gegevens
KvK-nummer: 58833757
BTW-nummer: NL001712952B06

@2021 SOLLICITATIEZAAK

Privacy Statement
Datalek Melden
Contact